Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Ngày 24/11/2021, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 102