Cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 03/7/2024 của UBND phường Hà Phong về tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao hiệu quả CCHC, CĐS toàn diện;...

Ngày 29/3, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh...

Pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, từ Thông...

Trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cụ thể như sau

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Cụ thể, các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp...

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Điều 135).

Theo Khoản 2, Điều 20 của Luật Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, khi nhận được đơn yêu cầu áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, nếu xét thấy có đủ các...

Thời gian qua, công tác CCHC luôn được cấp ủy, chính quyền phường Hà Phong quan tâm chỉ đạo, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, đã triển khai...

Luật Giao dịch điện tử, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2023. Luật Giao dịch...

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 89