Thông tin tuyên truyền

Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phụ tải toàn hệ thống điện quốc gia ngày 19/5 vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục mới gần 924 triệu kWh, cao...

Những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được thành phố quan tâm thực hiện. Các hoạt động giáo dục,...

cách Hồ Chí Minh Không hô hào mà đi vào những việc làm thực chất, chọn những việc cụ thể để tập trung giải quyết, những năm qua, Ðảng bộ TP Hạ Long...

Trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Quảng Ninh luôn tự hào khi là nơi đã vinh dự được đón Bác Hồ 9 lần về thăm. Bác còn nhiều lần gửi...

ư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội....

Ngày 13/5, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức cuộc thi “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng...

Cổng Thông tin điện tử thành phần phường Hà Phong giới thiệu toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), lấy ý kiến nhân dân góp ý từ 3/1-15/3/2023.

Tạm dừng các hoạt động xây dựng và vận chuyển đất, đá, vật liệu rời trên địa bàn TP Hạ Long

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Hà Phong đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công là những việc làm thiết thực tham gia xây dựng Thành phố Thông minh.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 65