Tổ chức bộ máy

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Lê Hồng Hải
- Chức vụ: Thành uỷ viên – Bí thư đảng ủy
- Năm sinh:30/9/1970
- Điện thoại:0904.175.323
- Email: lehonghai@quangninh.gov.vn
 
 
 
- Đồng chí: Đào Bá Văn
- Chức vụ:UV BTV – Phó bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND phường Hà Phong
- Năm sinh: 1966
- Điện thoại:
- Email:daobavan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Điệp Hùng Thắng
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tich· UBND phường
- Năm sinh: 1979
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật kinh tế
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại:0919.236.886
- Email:diephungthang@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Chức vụ: Phó bí thư – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường
- Năm sinh:18/8/1969
- Điện thoại:0912.512.965
- Email: nguyenthibichngoc@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Phạm Văn Đạt
- Chức vụ: Đảng uỷ viên – PCT UBND phường
- Năm sinh:19/5/1980
- Điện thoại:0868.380.000
- Email:phamvandat@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Ngô Thị Mai
- Chức vụ: Uỷ viên BTV Đảng uỷ – Phó CT UBND phường
- Năm sinh:30/8/1983
- Điện thoại:0382.906.988
- Email:ngothimai@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 89