Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Lê Hồng Hải
- Chức vụ: Thành uỷ viên – Bí thư – Chủ tịch UBND
- Năm sinh:30/9/1970
- Điện thoại:0904.175.323
- Email: lehonghai.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Đào Bá Văn
- Chức vụ:UV BTV – Phó bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND phường Hà Phong
- Năm sinh:
- Điện thoại:
- Email:daobavan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Chức vụ: Phó bí thư – Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường
- Năm sinh:18/8/1969
- Điện thoại:0912.512.965
- Email: nguyenthibichngoc.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Văn Đạt
- Chức vụ: Đảng uỷ viên – PCT UBND phường
- Năm sinh:19/5/1980
- Điện thoại:0868.380.000
- Email:phamvandat@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Ngô Thị Mai
- Chức vụ: Uỷ viên BTV Đảng uỷ – Phó CT UBND phường
- Năm sinh:30/8/1983
- Điện thoại:0382.906.988
- Email:ngothimai.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Thị Lý
- Chức vụ: Đảng uỷ viên –Chủ tịch Hội Nông dân phường, Phó chủ tịch UBMTTQ
- Năm sinh:1981
- Điện thoại:0904.203.996
- Email:tranthily@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Thuý
- Chức vụ: Đảng uỷ viên – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ
- Năm sinh:16/3/1969
- Điện thoại: 0916.572.866
- Email:nguyenthibichthuy.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Bội
- Chức vụ: Đảng uỷ viên – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường
- Năm sinh:1956
- Điện thoại:0978.598.619
- Email:nguyenvanboi@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Hoàng Thu Thuỷ
- Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM phường
- Năm sinh:1990
- Điện thoại:
- Email:hoangthuthuy@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 260