Báo cáo Kinh tế xã hội

Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 01/11/2023 của UBND phường Hà Phong về Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 09/06/2023 của UBND phường Hà Phong về kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối...

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý 1, phương hướng nhiệm vụ trong tâm công tác Quý 2 năm 2023

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 856