Xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh tiêu biểu cả nước về mọi mặt

Ngày 16/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Dự thảo Chương trình hành động đã xây dựng các quan điểm, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, xây dựng 25 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội; môi trường, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phân công tổ chức thực hiện đến từng đơn vị, địa phương liên quan trong tỉnh.

 

 

Thống nhất với các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Chương trình hành động của tỉnh trên tinh thần bám sát Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, đồng thời rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ nội dung tại Nghị quyết số 14 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30; các Nghị quyết của Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh.

 

 

Nhấn mạnh đến 5 nhóm vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần tập trung thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, để xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phát triển Quảng Ninh cũng như của vùng, Chương trình hành động cần xác định rõ hơn những đề án trọng tâm, trọng điểm có ý nghĩa tạo đột phá cho tỉnh cũng như cho vùng gắn với tư duy mở, cơ chế vượt trội, tập trung nguồn lực nhà nước đủ tầm mức cho kích hoạt, kết nối nguồn lực tư nhân. Trong đó, cần sớm hoàn thành một số đề án, nhiệm vụ đã giao cho tỉnh Quảng Ninh, nhất là phát triển Khu kinh tế Vân Đồn và Khu hợp tác kinh tế song phương Móng Cái - Đông Hưng có vai trò cho liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh với các khu kinh tế của đảo Hải Nam và ven biển Quảng Tây - Trung Quốc đang diễn ra rất sôi động; Vùng đệm di sản vịnh Hạ Long; phát triển hệ thống đường thủy nội địa, cảng bến...

 

Zalo

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đảm bảo đồng bộ, hiện đại, liên thông tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng, hợp tác hóa lãnh thổ dựa trên nền tảng mô hình tổ chức không gian phát triển “một tâm, 2 tuyến đa chiều, các mũi đột phá, 3 vùng động lực” đã được định hình bởi các hành lang giao thông gắn với các hàng lang kinh tế và hành lang đô thị. Trong đó, lấy các KKT ven biển, khu đô thị ven biển là hạt nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế biển, phù hợp với thực tiễn Quảng Ninh. Tiếp tục thực hiện các dự án giao thông đường bộ, hệ thống giao thông kết nối liên vùng, nội vùng; hệ thống kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục và đặc biệt là sớm hoàn thiện các công trình Cảng Con Ong - Hòn Nét, Cảng Mũi Chùa, Cảng Vạn Ninh; tập trung cho các công trình kết nối nông thôn - thành thị, vùng thấp - vùng cao, công nghiệp - dịch vụ, du lịch, nội vùng, liên vùng bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thu hẹp chênh lệch vùng miền.

Tập trung phát triển các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh nhằm thực hiện tốt các định hướng đã nêu trong Chương trình hành động của Chính phủ là xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế tầm cỡ và là trung tâm kinh tế biển phát triển bền vững kết nối với khu vực và thế giới, liên kết với các địa phương trong vùng hình thành cụm ngành du lịch với các sản phẩm độc đáo, có sức cạnh tranh cao. Tạo đột phá trong thu hút có chọn lọc nguồn vốn FDI thế hệ mới vào các KCN, KKT, tăng nhanh quy mô và tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn. Chuyển đổi từ quy hoạch phát triển khu công nghiệp theo tư duy truyền thống sang phát triển “hệ sinh thái công nghiệp” với yêu cầu gắn giữa công nghiệp hóa với dịch vụ hóa và đô thị hóa, giữa công nghiệp hóa với bảo vệ môi trường theo nguyên lý kinh tế tuần hoàn, giữa công nghiệp hóa, đô thị hóa với nâng cao chất lượng sống của người dân, nhất là dân nhập cư đô thị. Phát triển nông nghiệp sinh thái, đa giá trị gắn với xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh góp phần phục vụ trực tiếp cho phát triển du lịch.

Zalo

Đồng chí Trịnh Thi Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Tập trung phát triển đô thị. Trong đó, quy hoạch, định hướng phát triển đô thị tuyến biên giới như Quảng Ninh phải tính toán đầy đủ yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế, mà ở đó đô thị phía sau mang tính liên vùng phải làm nền tảng, hỗ trợ cho đô thị phía trước, tạo thành một cấu trúc liên hoàn, liên kết chặt chẽ, tất cả cùng cộng hưởng sức mạnh cho nâng cao năng lực đối trọng, cạnh tranh đô thị xuyên biên giới. Phát triển các đô thị đồng bộ về kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh. Với Quảng Ninh, phải bám sát đặc điểm đô thị biển, hướng ra biển, cửa ngõ biển tiền tiêu của Tổ quốc đặt ra các yêu cầu cao về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cuối cùng là xây dựng hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn với chính sách khuyến khích và hỗ trợ vượt trội, môi trường sống tốt, các dịch vụ công có chất lượng cao để thu hút và giữ chân nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm gắn với tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nền văn hóa, giàu bản sắc Quảng Ninh và thu hẹp chênh lệch vùng miền.

Nghe và cho ý kiến về dự thảo chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải xây dựng Đề án về “Xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở Quảng Ninh trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 27 của Trung ương”.

Zalo

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí gợi mở một số nội dung về lựa chọn 3 khâu đột phá thực hiện. Đó là phải xây dựng chính quyền địa phương của tỉnh theo hướng chính quyền đô thị. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là người đứng đầu và cán bộ chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ người dân; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao hiệu lực tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

Về giải pháp, cần tập trung phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm pháp luật về quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương ở cả chính quyền đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo và chuẩn bị sẵn sàng khi đủ điều kiện để xây dựng chính quyền ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND các cấp, các cơ quan trong hệ thống tư pháp địa phương; chú trọng xây dựng đội ngũ CBCCVC, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy Đảng đối với xây dựng chính quyền địa phương và phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị, các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân trong việc xây dựng hoàn thiện chính quyền địa phương.

Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì cùng với các ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện đề án trong quý I/2023 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thông qua.

Zalo

Quang cảnh hội nghị.

Cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nội dung dự thảo phải tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá như: Tiếp tục tạo đột phá về công tác cán bộ - vấn đề quan trọng nhất trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tập trung hoàn thiện quy chế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở tất cả các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời xây dựng cơ chế để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm. Qua đó, thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng gắn với xây dựng chính quyền đô thị. Tiếp tục là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng xuất phát từ thực tế địa phương.

Hướng đến xây dựng bệnh viện mang tầm cỡ khu vực

Thực hiện Quyết định 80 của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 72 của Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe chuyên đề về sử dụng quỹ đất của khu vực Nhà máy sàng tuyển than Nam Cầu Trắng.

Theo đó, quỹ đất 33,16 ha của Nhà máy sàng tuyển than Nam cầu Trắng sẽ được ưu tiên sử dụng để xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại vị trí mới với quy mô 1.500 giường bệnh. Đồng thời, bố trí một phần quỹ đất xây dựng mới Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh. Quỹ đất còn lại được dự trữ cho mục đích thu hút đầu tư các công trình y tế, giáo dục trong thời gian sau này. Đây là quyết sách rất mạnh mẽ nhằm thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh ở vị trí mới cần tính toán kỹ về quy mô, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, mục tiêu hướng tới xây dựng bệnh viện tầm cỡ khu vực để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phục vụ cho phát triển du lịch. Các phương án quy hoạch phải đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Về phương án sử dụng Bệnh viện đa khoa tỉnh hiện nay, phải đánh giá kỹ lưỡng về hiện trạng cơ sở vật chất, công năng sử dụng. Trên cơ sở đó đề xuất phương án sử dụng hiệu quả trong thời gian tới. Không để lãng phí tài sản và phát sinh thêm các hạng mục đầu tư mới từ nguồn ngân sách nhà nước.

Zalo

Phối cảnh tuyến đường 342 nối TP Hạ Long qua huyện Ba Chẽ đến tỉnh Lạng Sơn.

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về phương án thiết kế đường 342 nối TP Hạ Long qua huyện Ba Chẽ đến tỉnh Lạng Sơn và phương án thiết kế đường nối QL 279 với đường 291, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, đường 342 nối TP Hạ Long qua huyện Ba Chẽ đến tỉnh Lạng Sơn có chiều dài 20,9km. Với tuyến đường này, Lạng Sơn sẽ có thêm một tuyến đường ra biển gần hơn 50km so với Quốc lộ 4B hiện nay.

Dự án đường nối QL 279 với đường 291 có chiều dài toàn tuyến trên 8km; xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h. Đây cũng là dự án giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong kết nối vùng giữa Quảng Ninh và Bắc Giang; góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương, du lịch của hai địa phương.

Đối với nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải đặc biệt quan tâm đến việc chống lãng phí, tiêu cực trong quá trình xây dựng, phê duyệt phương án thiết kế và triển khai thi công các dự án. Đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ phương án thiết kế nhằm hạn chế tối đa tác động đến diện tích rừng tự nhiên và quỹ đất dự trữ để đáp ứng nhu cầu nâng cấp sau này. Các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thi công. Trong đó, phấn đấu hoàn thành dự án đường 342 nối TP Hạ Long qua huyện Ba Chẽ đến tỉnh Lạng Sơn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

(Nguồn Chính quyền điện tử Quảng Ninh)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1628