Uỷ ban nhân dân phường Hà Phong niêm yết công khai Dự thảo Báo cáo kết quả và đề nghị công nhận phường Hà Phong đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Uỷ ban nhân dân phường Hà Phong tổ chức tiến hành niêm yết công khai Dự thảo Báo cáo kết quả và đề nghị công nhận phường Hà Phong đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Dự thảo bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí.

báooooooo/ckfinder/userfiles/files/D%e1%bb%b0%20TH%e1%ba%a2O%20B%e1%ba%a2N%20T%e1%bb%94NG%20H%e1%bb%a2P%20%c4%90I%e1%bb%82M%20S%e1%bb%90%20C%e1%bb%a6A%20C%c3%81C%20TI%c3%8aU%20CH%c3%8d.PDF

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20