Thông báo về việc Niêm yết thoả phân chia di sản thừa kế theo Thông báo số 15/TB-VPCC ngày 13/3/2023 của Văn phòng Công chứng Hạ Long;

Thông báo về việc niêm yết Thông báo về việc Niêm yết thoả phân chia di sản thừa kế theo Thông báo số 15/TB-VPCC ngày 13/3/2023 của Văn phòng Công chứng Hạ Long ( người để lại di sản: Bà Trịnh Thị Huyên; Thời gian niêm yết 15 ngày kể từ ngày 13/3/2023 đến hêt ngày 28/3/2023.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1629