Phường Hà Phong triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó mèo năm 2024

Ngày 07/3/2024, UBND phường Hà Phong ban hành Công văn số 170/UBND triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó mèo năm 2024.

Với mục đích: Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó mèo nhằm tạo miễn dịch chủ động bảo vệ chó mèo đối với dịch bệnh; chủ động phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh, khống chế, dập tắt dịch kịp thời khi phát hiện và giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời yêu cầu tiêm phòng bắt buộc 100% cho đàn chó mèo trong diện tiêm phòng; bảo đảm công tác tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình, đúng kỹ thuật; không để dịch bệnh dại, và các bệnh truyền từ gia súc, gia cầm sang người; bảo đảm an toàn trong quá trình tiêm phòng.

 UBND phường đề nghị Khu phố phân công cộng tác viên công tác xã hội phối hợp với cán bộ thú y phường đến từng hộ dân để tiêm phòng vắc xin cho toàn bộ chó, mèo đến tuổi tiêm phòng đảm bảo kỹ thuật, tiến độ và hoàn thành kế hoạch giao;

 Đồng thời vận động các gia đình, hộ chăn nuôi quản lý nuôi nhốt gia súc gia cầm, bố trí người ở nhà để hỗ trợ cán bộ thú y thực hiện tiêm phòng vắc xin.

Lập danh sách hộ chăn nuôi không chấp hành tiêm phòng vắc xin để làm căn cứ không được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước khi dịch bệnh xảy ra; có biện pháp xử lý vi phạm theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y.

Thời gian: Từ ngày 12/3/2024 đến hết ngày 23/3/2024.

Kinh phí tiêm phòng: Văc xin 25.000đ/con; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ nuôi = 25.000đ/con. Tổng kinh phí = 50.000đ/con.

Xem chi tiết công văn tại đây/ckfinder/userfiles/files/CV%20ti%c3%aam%20ph%c3%b2ng%20d%e1%ba%a1i%20cho%20%c4%91%c3%a0n%20ch%c3%b3%20m%c3%a8o%20n%c4%83m%202024_signed.pdf

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 104