Phường Hà Phong triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ngày 01/4, UBND Phường Hà Phong, tổ chức ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Thời điểm điều tra từ 0 giờ ngày 1 đến ngày 30/4/2024.

Mục đích của việc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số, nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2021-2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2026-2030.

Các thông tin chính thu thập trong lần điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ gồm: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ giới từ 10-49 tuổi, thông tin về người chết của các hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Các thông tin về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 có tính riêng tư sẽ được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản pháp luật liên quan khác. Số liệu điều tra chỉ phục vụ cho mục đích thống kê, không liên quan đến các vấn đề về thường trú, tạm trú, thu thuế và không sử dụng cho mục đích khác.

Trong cuộc điều tra này, các điều tra viên sẽ điều tra nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ở tại các hộ.

Việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong điều tra đã được nghiên cứu và áp dụng, giúp điều tra viên thống kê thu thập thông tin được thuận lợi và kiểm tra số liệu ngay trong quá trình thu thập thông tin, đáp ứng yêu cầu đặc biệt quan trọng về nâng cao chất lượng thông tin điều tra.

Điều tra dân số 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Theo đó, điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 857