Phường Hà Phong công bố Quyết định thành lập chi bộ Quân sự phường

Chiều ngày 18/10/2023, Đảng ủy phường Hà Phong tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Chi bộ Quân sự phường Hà Phong.

Chiều ngày 18/10/2023, Đảng ủy phường Hà Phong tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Chi bộ Quân sự phường Hà Phong. Chi bộ Quân sự phường Phong có 05 đảng viên, đồng chí Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Hải được chỉ định làm Bí thư chi bộ lâm thời. Như vậy, đến nay Đảng bộ phường Hà Phong có 15 chi bộ trực thuộc.

 

       Việc thành lập Chi bộ quân sự phường Hà Phong nhằm tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương theo Chỉ thị 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư (khóa IX). Đồng thời, Chi bộ sẽ góp phần thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường Hà Phong ngày càng vững mạnh.

       Việc triển khai thực hiện mô hình hoạt động chi bộ quân sự (CBQS) cấp phường sẽ mang lại nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được vai trò, vị trí trong quá trình thực hiện chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ sở./.

Phạm Hạnh

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 876