Ông Nguyễn Tùng Huy được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Hà Phong khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 03/4/2024, HĐND phường Hà Phong khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ IX (kỳ họp chuyên đề) bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND phường Hà Phong, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự Kỳ họp có đồng chí Đào Bá Văn, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường chủ toạ Kỳ họp; các đồng chí là Đại biểu HĐND phường khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Kỳ họp thứ 10, HĐND phường Hà Phong khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND Phường nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Phạm Văn Đạt, nguyên Phó chủ tịch UBND phường do được điều động công việc nhận công tác tại Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố Hạ Long.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân, Đại biểu HĐND phường đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND phường, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tùng Huy, sinh năm 1975, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Phát triển quỹ đất - TTPT quỹ đất thành phố. Đại biểu HĐND phường đã tiến hành biểu quyết lấy ý kiến nhất trí về nhân sự được giới thiệu và tiến hành bầu bằng phiếu kín.

Với 21/21 phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ 100% số Đại biểu; ông Nguyễn Tùng Huy đã được HĐND phường Hà Phong bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường  khóa x, nhiệm kì 2021 – 2026.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND phường Hà Phong nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phạm Hạnh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 660