HĐND phường Hà Phong tổ chức kỳ họp thứ 4 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 29/7, HĐND phường Hà Phong tổ chức kỳ họp thứ 4 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND; lãnh đạo UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức của phường; Các đồng chí Bí thư chi bộ; Giám đốc các HTX nông nghiệp; Hiệu trưởng các trường học và 21 đại biểu HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp đại diện lãnh đạo UBND phường đã báo cáo kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo báo cáo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 73,7% so với kế hoạch; tổng chi ngân sách đạt 43,66% kế hoạch; Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện tốt, an ninh chính trị, quân sự quốc phòng được giữ vững.

  

Ông Đào Bá Văn – Phó bí thư ĐU- Chủ tịch HĐND phường chủ trì Kỳ họp

           Về tình hình hoạt động của HĐND phường: Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐND phường đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các tổ hội đồng và các đại biểu HĐND phường tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Công tác giám sát được HĐND, các ban HĐND phường thực hiện thường xuyên với các nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và giám sát thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường. Các tổ đại biểu HĐND phường luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh đầy đủ, kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cấp có thẩm quyền…

 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – PBT ĐU, Chủ tịch MTTQ báo cáo kết quả tham gia xây dựng chính quyền

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục ở các lĩnh vực kinh tế, địa chính xây dựng, VHXH… đồng thời lãnh đạo UBND phường cũng đã trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị mà đại biểu quan tâm tại kỳ họp.

Các ĐBHĐND bầu bổ sung các chức danh còn khuyết

Cũng tại Kỳ họp thứ 4 HĐND phường cũng đã thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bầu kiện toàn chức danh PCT HĐND, Chức danh Trưởng ban KT-XH phường khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026;  Thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND phường và thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 4 HĐND phường Hà Phong khóa X, nhiệm kỳ  2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, chương trình đã đề ra./.​

(P.H)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 277