Hà Phong đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công

Hà Phong đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công là những việc làm thiết thực tham gia xây dựng Thành phố Thông minh.

Hà Phong là phường ngoại vi nằm ở cửa ngõ phía Đông của thành phố Hạ Long, trình độ dân trí còn hạn chế so với mặt bằng chung; do vậy chuyển đổi số đối với phường Hà phong gặp không ít khó khăn. Xong không vì vậy mà chính quyền phường Hà Phong đi chậm trong công tác chuyển đổi số.

Hà Phong coi việc đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công là việc làm thiết thực để tham gia xây dựng Thành phố Thông minh.

Với quan điểm chuyển đổi số là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phường Hà Phong đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 20/3/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số toàn diện phường Hà Phong; Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 về việc thành lập tổ công nghệ số tại trụ sở cơ quan phường và  Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 về việc Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng 10/10 khu phố. Cùng với đó đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về quản lý, khai thác, vận hành cho từng hệ thống thông tin, ứng dụng điện tử trong tiếp nhận và xử lý công việc.

Trong đó công tác CCHC, việc chuyển đổi số bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Theo dõi quản lý, tại bộ phận “Một cửa điện tử” của Phường, cấp ủy và chính quyền phường Hà Phong rất chú trọng việc giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử, đồng thời làm tốt công tác tổ chức hướng dẫn cho người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ điện tử. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận thông qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, trên địa bàn phường Hà Phong là gần 1000 hồ sơ các loại.

Bộ phận Văn phòng thực hiện ký số các văn bản đi đến

Công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3)

Ông Lê Hồng Hải Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND phường đã khẳng định: Hà Phong tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng thành phố Thông minh không phải là việc của 1 số bộ phận cán bộ công chức phường mà là nhiệm vụ của cả đảng bộ chính quyền, nhân dân phường Hà Phong.