Hạ Long: Phòng, chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", ngày 9/5/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 144- QĐ/TW "Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới". Tại TP Hạ Long, các nội dung này được quán triệt thâu đáo, gương mẫu trong thực hiện.

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", ngày 9/5/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 144- QĐ/TW "Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới". Tại TP Hạ Long, các nội dung này được quán triệt thâu đáo, gương mẫu trong thực hiện.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành uỷ quán triệt chuyên để đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức,, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và nghiên cứu nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. 

TP Hạ Long là đơn vị đầu tiên của tỉnh quán triệt Quy định 144

Khi nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và nghiên cứu nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, cán bộ, đảng viên cho rằng, đây là những nội dung hết sức cấp thiết, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa” và cũng là những tiêu chuẩn để sàng lọc, sử dụng cán bộ của Đảng.

Phường Cao Xanh quán triệt chuyên để đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức,, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và nghiên cứu nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. 

Ông Ngô Văn Hưng, tổ trưởng Khu 2B, phường Cao Xanh phấn khởi nói: “Trước hết tôi xin cảm ơn Tỉnh uỷ, Thành uỷ Hạ Long và Đảng uỷ phường Cao Xanh đã nhanh chóng triển khai nội dung chuyên đề đến các đồng chí Đảng viên. Tôi thấy các Nghị quyết, Quy định này rất sáng suốt và đúng đắn, là bước đi nhạy bén, thích hợp và phù hợp với Đảng viên. Chúng tôi sẽ cố gắng triển khai các nội dung này, vận động Đảng viên trong chi bộ và kể cả Đảng viên ở chi bộ khác nếu trái ngược với những quy định này thì chúng tôi sẽ giải thích cho các đồng chí hiểu được và chấp hành noi theo.”

Về vấn đề này, ông Tạ Ngọc Sáng, Khu 8, phường Cao Xanh khẳng định: “Tôi thấy rằng trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, Đảng viên phải xem xét lại mình, soi lại mình, những mặt tốt thì phát huy, mặt yếu thì khắc phục, để Đảng ta càng ngày càng vững mạnh. Bản thân tôi là Đảng viên sẽ cùng các đồng chí trong chi bộ quán triệt đầy đủ quy định và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.”

Vận dụng sáng tạo việc ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và Quy định 144 trong tổ chức đoàn, chị Bùi Thị Thu Huyền, Bí thư Đoàn phường Cao Xanh cho biết: “Chúng tôi đã tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, đồng thời giúp đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của Đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và có thể phản bác những thông tin xấu độc của thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng”.

TP Hạ Long xác định, để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trước tiên phải thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc nội dung các Nghị quyết, Quy định để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần trong tư tưởng rồi có những bước chuyển trong hành động; dần trở thành việc làm nền nếp, tự giác. Ngay từ cuối tháng 5, Thành uỷ Hạ Long là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Quy định 144. Các chi, đảng bộ trực thuộc cũng nhanh chóng triển khai sinh hoạt chuyên đề trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ…Nội dung tập trung đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, quán triệt Quy định 144 và bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Phường Hoành Bồ quán triệt chuyên để đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức,, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và nghiên cứu nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. 

Đồng chí Hoàng Thị Nghĩa, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Dân Chủ, khẳng định: “ Đảng uỷ xã xác định đây đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng. Ngay sau cuộc họp chuyên để của Đảng uỷ sẽ chỉ đạo các chi bộ tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đối với bản thân tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là cơ sở để cán bộ đảng viên phấn đấu rèn luyện, nêu gương trước quần chúng Nhân dân.”

Xã Dân Chủ quán triệt chuyên để đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức,, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và nghiên cứu nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. 

Cùng với đó, các cơ sở Đảng nắm chắc tình hình Đảng viên, tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho đảng viên của chi bộ và đảng viên 213, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 15/6.

Chi bộ Khu 4 phường Hà Khẩu sinh hoạt chuyên đề đối với đảng viên 213

Trong bối cảnh đang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Thành uỷ Hạ Long tập trung sinh hoạt chuyên đề, quán triệt nội dung các Nghị quyết, Quy định là cơ sở để tổ chức Đảng và Nhân dân xem xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ; từ đó giúp cho tổ chức Đảng phát hiện sớm để xây dựng quy hoạch, lựa chọn và sử dụng cán bộ hiệu quả, chất lượng. Cùng với việc quán triệt thấu đáo, gương mẫu trong thực hiện, Đảng bộ TP chỉ đạo các đơn vị có các giải pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ để đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng cuối năm.

Theo Cổng Thông tin TP Hạ Long

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 104