Công an phường Hà Phong phối hợp với công an Thành phố Hạ Long tổ chức cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử cho công dân có thường trú trên địa bàn phường.

Công an phường Hà Phong phối hợp với công an Thành phố Hạ Long tổ chức cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử cho công dân có thường trú trên địa bàn phường.

Tích cực thực hiện triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án 06), thực hiện Kế hoạch của công an Thành phố Hạ Long; Công an phường Hà Phong phối hợp với công an Thành phố tổ chức cấp CCCD gắn chíp; tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT) cho công dân và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư trên địa bàn phường từ ngày 10/5/2022 đến ngày 20/5/2022; Thời gian cụ thể đối với 10 khu phố chi tiết như sau: 
- Ngày 10/5: Khu  phố 2A, 2B
- Ngày 11/5: Khu 3, 4A
- Ngày 12/5: Khu 4B, 6A
- Ngày 13/5: Khu 1, 5
 - Ngày 14,15/5: Khu 6B, 8
-  Ngày 16/5: Khu 2A,2B
- Ngày 17/5: Khu 3,4A
- Ngày 18/5: Khu 4B,6A
-  Ngày 19,20/5: Khu 6B,8; Thời gian: buổi sáng từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30'; Buổi chiều từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00'; Buổi tối từ 19 giờ 00' đến 21 giờ 00. 

  

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 64