Chuyển đổi số

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, việc phát triển hạ tầng viễn thông phải đi trước một bước, trở...

Ngày 22/4, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe...

Luật Giao dịch điện tử, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2023. Luật Giao dịch...

Mỗi gia đình ở làng quê truyền thống thường có một vườn rau, trong đó, trồng nhiều cây thuốc. Mỗi làng thường có một ông lang già, giúp chữa bệnh cho...

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Có hiệu lực từ 1/1/2024, Luật Thi đua, khen thưởng có nhiều quy định mới: Phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; thành...

Theo Luật Căn cước công dân (hiện còn hiệu lực), trong năm 2024, có ba độ tuổi phải đổi thẻ nếu không muốn bị xử phạt.

Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Website và trang mạng xã hội với tên gọi Làng số. Làng số viết về khát vọng dùng công nghệ số để...

Hướng dẫn sử dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 872