Báo cáo về đất đai, dân số, lao động

Công văn số 508/UBND ngày 16/6/2023 của UBND phường Hà Phong về v báo cáo công tác quản lý đất đai 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo thuyết minh kêt quả Thống kê đất đai năm năm 2022 của UBND phường Hà Phong

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 849