10/10 khu phố phường Hà Phong tổ chức thành công hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, nhiệm kỳ 2024-2026

Ngày 7/01/2024, 10/10 khu phố phường Hà Phong đã đồng loạt tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2026.

Tại hội nghị, các ông, bà Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu phố đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021- 2024, dự kiến Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2026. 

Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương cử Ban công tác Mặt trận, Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, phường nhiệm kỳ 2024 - 2029. Nội dung nhân sự được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất của Ban Công tác Mặt trận đương nhiệm đối với việc xây dựng Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới, đảm bảo có số lượng, cơ cấu hợp lý.

Sau Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố, UB MTTQ phường sẽ tiến hành Đại hội MTTQ dự kiến vào cuối tháng 01 năm 2024.

Phạm Hạnh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 851