Hà Phong chờ đón ngày hội toàn dân "Bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025"

Bầu cử trưởng khu phố là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương trong năm 2022

Sáng ngày 01/6/2022 lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn phường.